تیم های برتر بسکتبال جهان

5 تیم برتر بسکتبال امروزه به ترتیب : بوستون ، سلتیکس ، لس آنجلس لیکرز ، گلدن استیت واریرز ، شیکاگو بولز و میامی هیت میباشد . اما شنیدن داستان اختراع ورزش بسکتبال ، بسیار جذاب است.

در سال 1931 ، جیمز نای اسمیت این ورزش را ابداع گردید . ابتدا برای این بازی سیزده قانون وضع کرد . یک روز به خاطر باران سنگین ، برای سرگرم کردن دانش آموزان خود ، نیاز پیدا کرد ، آنها را به انجام فعالیتهایی مشغول سازد. از این رو، وی چند قانون جدید را برای این بازی درون سالنی ، یعنی بسکتبال ایجاد کرد .

زمانیکه جیمز برای اولین بار این بازی را ابداع کرد، از سبدهای میوه به عنوان سبدهای پرتاب توپ استفاده کرد . این سبدها به نرده های باشگاه متصل بودند و هدف این بازی ، پرتاب توپ فوتبال به داخل این سبدها بود. او 18 دانش آموز را به دو گروه 9 نفره تقسیم بندی کرد. به مرور زمان، دنیای بسکتبال شاهد ظهور تیم های فراوانی به عنوان اولین ها در این بازی بوده است.

کمک نیاز دارید؟