قوانین و مقررات ثبت‌نام بازیکنان در مدرسه بسکتبال آرش

قوانین و مقررات ثبت‌نام

الف) سن بازیکنان باید بین ۶ تا ۱۹ سال باشد.
ب) بازیکنان باید علاقه‌مند به بسکتبال باشند و تمایل به یادگیری و تمرین داشته باشند.
ج) بازیکنان باید برای حضور در تمرینات و مسابقات مدرسه بسکتبال آمادگی داشته باشند.

د) هرگونه بیماری و سابقه درمانی جدی که احتمال دارد در مسیر آموزش ورزشکار بر تاثیرگذار باشد باید توسط ولی یا خود ایشان به مدرسه بسکتبال آرش اطلاع داده شود.

الف) برای ثبت‌نام، ولی یا خود اشان باید فرم ثبت‌نام در سامانه را تکمیل کند.
ب) در فرم ثبت‌نام، اطلاعات شخصی بازیکن، اطلاعات تماس و اطلاعات پزشکی مربوط به بازیکن باید درج شود.
ج) تکمیل فرم ثبت‌نام توسط والدین یا خود ایشان به معنی تایید و پذیرش اجرای قوانین و مقررات ذکر شده در این بخش است. 

د) بازیکن یا ولی ایشان پیش از ثبت نام از طریق سامانه مدیریت باشگاه باید با مدیریت باشگاه هماهنگی (تماس یا مکالمه حضوری) نماید و سپس اقدام کند. جهت ارتباط با مدیریت ایــنــجــا کلیک کنید.

الف) هزینه ثبت‌نام برای بازیکنان تعیین می‌شود و باید توسط والدین یا نگهدارنده قانونی پرداخت شود.
ب) هزینه ثبت‌نام قابل استرداد نیست مگر اینکه ثبت‌نام بازیکن توسط مدرسه بسکتبال آرش رد شود.

الف) والدین یا نگهدارنده قانونی موظفند با قوانین و مقررات مدرسه بسکتبال آرش آشنا شوند و آنها را رعایت کنند.
ب) والدین یا نگهدارنده قانونی موظفند با حضور منظم بازیکن در تمرینات و مسابقات مدرسه بسکتبال همراهی کنند و به تمامی موارد مربوط به سلامتی و ایمنی بازیکن توجه کنند.
ج) در صورت تغییراتی در اطلاعات شخصی، تماس یا وضعیت پزشکی بازیکن، والدین یا نگهدارنده قانونی موظفند این تغییرات را به مدرسه بسکتبال آرش اعلام کنند.

الف) مدرسه بسکتبال آرش متعهد است به ارائه محیطی امن و مناسب برای تمرینات و مسابقات بازبازیکنان.
ب) مدرسه بسکتبال آرش موظف است به توسعه فنی و فیزیکی بازیکنان در قالب تمرینات منظم و مربیگری حرفه‌ای بپردازد.
ج) مدرسه بسکتبال آرش موظف است به اطلاع‌رسانی مناسب درباره برنامه‌های تمریناتی و مسابقات به والدین یا نگهدارنده قانونی بازیکنان.

الف) بازیکنان باید با احترام و انضباط به مربیان، داوران و هم‌تیمی‌های خود رفتار کنند.
ب) هر گونه خشونت، توهین یا رفتار نامناسب درون یا برون محیط تمرینات و مسابقات مورد تشدید قرار می‌گیرد و ممکن است بازیکن از مدرسه بسکتبال آرش اخراج شود.
ج) استفاده از مواد مخدر یا الکل در هر شکلی درون یا برون محیط مدرسه بسکتبال آرش ممنوع است و همچنین ممکن است باعث اخراج بازیکن از مدرسه شود.

الف) والدین یا نگهدارنده قانونی متوجه مسئولیت‌ها و خطرات مربوط به شرکت بازیکن در تمرینات و مسابقات مدرسه بسکتبال آرش هستند.
ب) مدرسه بسکتبال آرش هیچ مسئولیتی در قبال صدمات جسمانی یا خسارت‌های مالی ناشی از شرکت بازیکن در تمرینات و مسابقات ندارد.

ج) بازیکنان باید توسط ولی یا خود ایشان زیر پوشش بیمه درمانی جهت جبران خسارات ناشی از صدمات ورزشی باشند.

د) هرگونه خسارت مالی یا جانی به مدرسه بسکتبال آرش توسط ورزشکار می باید توسط ولی یا خود ایشان جبران گردد.

کمک نیاز دارید؟